Skip to main content

Testen van iconen

Waaneer je iconen test met eindgebruikers let dan op het volgende:

 • Het icoon moet direct duidelijk zijn
 • Het icoon moet in de context van de applicatie duidelijk zijn
 • Het icoon moet consistent zijn met de gehele iconenset die gebruikt wordt
 • De staat waarin de functie van icoon verkeerd (focus, hover, geselecteerd, etc.) dient duidelijk te zijn
 • Test iconen op verschillende beeldscherm resoluties

Tip! Om iconen zo simpel mogelijk zo te houden, kan je details verwijderen en gebruikers vragen of het icoon nog begrijpelijk is.

Voorbeeld van een laagdrempelig onderzoek naar een icoon voor Parkeren

René en Jeroen, UX ontwerper bij de gemeente Utrecht, deden een laagdrempelig onderzoek naar de herkenbaarheid van een icoon voor Parkeren in de context van een top taken navigatie.

Respons

Er hebben 14 van de 17 mensen geantwoord op onze vraag over het parkeer icoon.

Keuzes

We hebben deze vraag gesteld: “Welke van deze twee knoppen vindt jij het beste passen bij informatie over parkeren?”

De twee verschillende iconen die getest zijn

 • 2 van de 14 mensen vonden Knop A het beste passen.
 • 12 van de 14 mensen vonden knop B het beste passen.

Daarmee wordt een duidelijke voorkeur voor knop B aangegeven.

Opmerkingen

Er werd door ons ook nog gevraagd naar een toelichting. Daar zagen we ook een aantal patronen en opmerkelijke zaken in terugkomen

 • 50% van de respondenten geven aan dat ze voor knop B hebben gekozen omdat dat het meeste lijkt op een parkeerbord.
 • 26% geeft aan dat ze knop B rustiger en duidelijker vinden.
 • Beide personen die voor knop A kiezen nemen in hun gedachtengang de andere iconen bij de andere toptaken mee, ze zien het als een set.

En nu?

 • We geven dit onderzoek (en de iconen) door aan OpenGemeenten, zodat zij dit de iconenset die ze aanbieden kunnen verbeteren.
 • We nemen dit icoon mee in de verbetering van alle iconen bij de gemeente Utrecht. Dit wordt dan zichtbaar in de toptaken van utrecht.nl.