Ga naar hoofdinhoud

Estafettemodel

Het estafettemodel van NL Design System is een aanpak om samen de beste en meest bruikbare componenten, patronen en richtlijnen te maken.

Om niet telkens "component, patroon of richtlijn" te zeggen noemen we dit samen een "onderdeel" van NL Design System.

Een nieuw onderdeel volgt het estafette model en beweegt zich in een samenwerking tussen het kernteam en de community van "Help Wanted" naar "Community" naar "Candidate" en beland als hij helemaal af en herbruikbaar is in de "Hall of Fame".

Help Wanted
Klaar om van de backlog opgepakt te worden
Community
Door de community gebouwd volgens NLDS richtlijnen
Candidate
NLDS component, maar is nog in ontwikkeling
Hall of Fame
NLDS component volgens onze Definition of Done

Elke status heeft zijn eigen doelen en voor elke toevoeging aan het design system hebben we een Definition of Done die valideert of we de doelen van een status hebben gehaald. Hieronder beschrijven we deze per status.

Help Wanted

Klaar om van de backlog opgepakt te worden door de community.

Bestaat nog niet, maar de rationale is duidelijk, elke organisatie die hem nodig heeft kan het onderdeel ontwikkelen volgens NL Design System architectuur.

Doelen

 • Teams aan elkaar koppelen die hetzelfde willen.
 • In een vroeg stadium acceptatiecriteria vastleggen met kennis uit de community en het kernteam.
 • Nieuwe ideeën kunnen meegenomen worden door de community wanneer zij gebruikersonderzoek doen.
 • Bewijs verzamelen dat een onderdeel door meerdere organisaties en producten gebruikt kan worden.
 • Zeker stellen dat een onderdeel aan de toegankelijkheidseisen kan voldoen en gebruiksvriendelijk kan zijn. Anders zal het als "Discouraged" aangemerkt worden.

Community

Door de community gebouwd volgens NL Design System richtlijnen.

Bestaat in de community, op één of meer plekken en voldoet aan de checklist tot en met "Community".

Doelen

 • Teams kunnen met vertrouwen een onderdeel van elkaar gebruiken.
 • Teams kunnen zelfstandig aan de slag, kernteam vormt geen bottleneck.
 • Teams kunnen concurrerende versies hebben van hetzelfde onderdeel.
 • Validatie dat een onderdeel door meerdere organisaties en producten gebruikt wordt.
 • Teams kunnen op elkaars onderdeel doorontwikkelen zodat de overlap duidelijk wordt voor doorontwikkeling naar "Candidate".
 • Innovatie op bestaande NL Design System "Candidate" of "Hall of Fame" mogelijk door "Community" uitbreiding op het bestaande onderdeel.

Candidate

Voorstel voor een hall-of-fame onderdeel, maar input en documentatie worden nog verzameld.

Voldoet aan de checklist tot en met "Candidate". Het kernteam verwacht dat het uiteindelijk een "Hall of Fame" status krijgt. We verwachten dat er nog wijzigingen kunnen zijn. Het onderdeel moet nog goed worden getest en stabiel worden gemaakt.

Doelen

 • Teams kunnen met vertrouwen het onderdeel van NL Design System gebruiken.
 • Gedeeld ownership tussen kernteam en meerdere andere teams.
 • Voorstel voor een onderdeel zonder controversiële delen. Verschillende ideeën in de community teruggebracht tot één gemene deler.
 • Controversiële delen met "Community" status kunnen in de community blijven bestaan of worden aangepast naar een aanvulling op het nieuwe "Candidate" onderdeel.
 • Zichtbaarheid geven tijdens "request for comments" periode. Zo kunnen essentiële aanvullingen en aanpassingen getest worden voordat het onderdeel volledig stabiel moet zijn.
 • Bruikbaar voor meeste huisstijlen in de publieke sector.
 • Naamgeving in lijn met conventies van bestaande NL Design System "Candidate" en "Hall of Fame" onderdelen.
 • Robuust maken. Onderdeel kan in verschillende omgevingen ingezet worden en heeft een duidelijke beschrijving wanneer het van toepassing is.
 • Onderdeel is behoorlijk stabiel en we verwachten dat er vanaf nu nog weinig veranderingen nodig zijn.
 • Best effort op toegankelijkheid. Specialisten uit het kernteam hebben het onderdeel gevalideerd en eventuele documentatie en verbeteringen zijn toegevoegd.
 • Voor componenten: Samenwerking tussen developers en designers is mogelijk gemaakt.

Hall of Fame

Stabiel NLDS onderdeel met garanties voor herbruikbaarheid, toegankelijkheid en stabiliteit.

Is bewezen door gebruik in productie bij ten minste twee verschillende organisaties. Het onderdeel is daarmee in gebruik getest, zowel door gebruikers van het design system als door eindgebruikers. Het onderdeel heeft een toegankelijkheidsaudit succesvol doorlopen. Updates worden vanaf nu voorzien van duidelijke changelogs en semantische versies die breaking changes goed communiceren.

Doelen

 • Teams kunnen met garanties het onderdeel van NL Design System gebruiken.
 • Goed gedocumenteerd.
 • Veilig om vaak te updaten.
 • Goede versionering.
 • Grondig getest.
 • Makkelijk in gebruik.
 • Garantie op toegankelijkheid.
 • Garantie op bruikbaarheid.
 • Voor componenten zijn automatische tests beschikbaar om regressies te voorkomen.
 • Richtlijnen zijn onderbouwd met referenties naar gebruikersonderzoek en toegankelijkheidsaudits.

Discouraged

Op basis van gebruikersonderzoek of toegankelijkheids richtlijnen is dit onderdeel af te raden. Het zal dus niet opgenomen worden in een van de NL Design System estafette statussen. Indien mogelijk is een alternatief aangewezen.

Doelen

 • Voorkomen dat een onderdeel opgenomen wordt in NL Design System waarvan we al weten dat het niet bijdraagt aan inclusieve dienstverlening.
 • Documenteren om mensen te informeren en waarschuwen voor een ongebruiksvriendelijk en ontoegankelijk onderdeel.